Omet navegació

4. ELS DINOSAURES A CASA NOSTRA

4. ELS DINOSAURES A CASA NOSTRA

PREGUNTA 23

Qüestió

23. Al Pallars Jussà s’han trobat nombrosos jaciments amb fòssils de dinosaure.
Què són els fòssils?
(Només hi ha una resposta correcta.)

Respostes

a. Roques que s’assemblen a restes o rastres d’éssers vius.

b. Roques que, en erosionar-se, han adoptat formes que recorden les restes o els rastres d’éssers
vius del passat.

c. Restes o rastres d’éssers vius que s’han sedimentat amb la roca on es troben i que posteriorment
s’han mineralitzat.

d. Organismes o restes d’aquests que s’han incrustat a una roca com a conseqüència d’algun
fenomen natural catastròfic.

Realimentació

PREGUNTA 24

Qüestió

24. Alguns dels dinosaures que van habitar Catalunya en el passat eren herbívors. A dia d'avui
no es pot afirmar quines plantes menjaven, ja que s’haurien de trobar fossilitzats els seus
continguts estomacals o potser algun excrement fossilitzat.
No obstant, s’han trobat espores fòssils i pol·len de plantes que van conviure amb els
dinosaures. Potser algunes devien formar part de la seva dieta, però no es pot assegurar
perquè el pol·len i les espores són partícules molt petites i poden ser transportades pel vent
des de llocs molt allunyats.
Les plantes que efectuen la seva pol·linització a través del vent són les que...
(Hi ha dues respostes correctes.)

Respostes

a. tenen flors oloroses i de colors vius

b. produeixen una gran quantitat de pol·len.

c. produeixen grans de pol·len petits i lleugers.

d. tenen flors que produeixen abundant nèctar.

Realimentació

PREGUNTA 26

Qüestió

26. Quines incorreccions s’han comès en la recerca anterior?
(Marca les dues errades del procediment de recerca.)

Respostes

a. Les mostres no han estat en les mateixes condicions durant l’anàlisi.

b. No es pot assegurar que les mostres s’han deshidratat totalment.

c. Els intervals de temps per prendre dades no són regulars.

d. La quantitat inicial de mostra no és la mateixa.

Realimentació